Värmepellets

Vi levererar värmepellets i bulk eller småsäck på pall.

Den vanligaste värmepelletsen är träpellets – ett förädlat biobränsle från vår största förnyelsebara resurs, skogen.
Det ingår i naturens eget kretslopp och motsvarar de krav på hållbar ekologisk utveckling som det moderna samhället kräver.

Pelletsvärme är en bekväm och trygg energiform samt ett framtidssäkert uppvärmnings-alternativ.
Med pelletsvärme förenar du låga driftskostnader med låga investeringskostnader.

Utsläppen från förbränning av värmepellets ger lägre halter koldioxid och partiklar än från olja.

Oljejouren håller givetvis en hög servicenivå på leveranserna av värmepellets.
Du kan även beställa Bränslepellets direkt från Internet via vår hemsida

Genom att klicka på ”Acceptera” samtycker du till lagring av kakor (cookies) på din enhet. Detta är nödvändigt för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse på vår hemsida.